fcmppo

QUI SOM
_____________________________________
PATRONAT I PROFESSIONALS
_____________________________________
ORGANIGRAMA

_____________________________________
BREU HISTÒRIA
_____________________________________
SALUT MENTAL

|
ÀREA DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
EN SALUT MENTAL

- Į Servei de Rehabilitació Comunitària
- Į Club Social El Pedrís
- Į Centre de Dia CADO


| ÀREA INSERCIÓ LABORAL

- Į Servei a les persones
- Į Servei a les empreses
- Į Programes
- Į Centre Especial de Treball Areté

| ÀREA HABITATGE

- Į Servei d'Atenció a la Llar
- Į Serveis Residencials

_____________________________________
LOGOPÈDIA


| Tractaments
| Equip professional

_____________________________________
INNOVAR, SENSIBILITZAR

| Parelles Artístiques
| Dia Mundial Salut Mental
| Taller Cinema
| País Estranger

_____________________________________
FORMACIÓ, DOCÈNCIA I PRÀCTIQUES
_____________________________________

RESPONSABILITAT SOCIAL I EMPRESARIAL

| Protecció de dades
| Qualitat en el servei
| Pla d'Igualtat
| Comptes anuals i Auditories

| Contractes i convenis subscrits AD. Pública

| ERESS
| Pla estratètic
_____________________________________

MEMÒRIES
_____________________________________

SALA DE PREMSA
_____________________________________
BORSA DE TREBALL
_____________________________________
PROJECTE VOLUNTARIAT
_____________________________________
PROGRAMA RESPIR

 


Programes

Servei Prelaboral (SPL)

És un recurs destinat a persones majors d’edat diagnosticades de Trastorn Mental Greu (TMG)  que volen incorporar-se al món laboral però que els falten habilitats i hàbits per a fer-ho. En aquest servei desenvolupen diverses tècniques amb l’objectiu de formar-se per iniciar un itinerari d’inserció laboral. Posteriorment, les persones usuàries són derivades a altres programes del SIL segons les seves necessitats, des dels que es comença a fer la recerca activa de feina. 
L’accés al SPL es pot fer a través de la derivació des de qualsevol servei de les xarxes públiques socials, sanitàries i sociosanitàries. Les persones beneficiàries d’aquest servei s’han de trobar estabilitzades i han d’estar en possessió del certificat legal de disminució derivat de malaltia mental o d’un informe mèdic que acrediti que té un diagnòstic de TMG.
Per a cada persona es realitza un Programa de Rehabilitació Individual per la Inserció Laboral i un programa d’intervenció amb la seva família. També se l’assigna en diferents tallers de rehabilitació laboral (horticultora, jardineria i  manipulats) i/o mòduls formatius (Tecnologies de la informació i la comunicació, habilitats socials i coneixement del món laboral).
El SPL d’Osona disposa actualment de 25 places.

Finançament: Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.Oficina Tècnica Laboral (OTL)

És un dispositiu d’inserció laboral adreçat a persones amb malaltia mental, integrat en el servei local d’ocupació d’Osona. Ofereix programes d’orientació, formació, prospecció del mercat de treball i seguiment i acompanyament de les accions laborals realitzades per les persones usuàries. Per a cada persona, es concreta l’itinerari ocupacional que es durà a terme, es desenvolupa un procés de formació i, per últim, es fa una recerca activa de feina que culminarà amb la inserció laboral de la persona en una empresa ordinària o en un Centre Especial de Treball (CET). Després d’aquesta etapa, per facilitar la seva plena integració en el lloc de treball, l’equip professional l’OTL li  ofereix suport temporal, ja sigui a la pròpia empresa o a l’OTL.

Finançament: Diputació de Barcelona i Consell Comarcal d'Osona.


Serveis d'orientació, acompanyament i suport a la Inserció de persones amb discapacitat o malaltia mental (SIOAS). Expedient SIOAS/04/2015

Algunes de les persones amb discapacitat deirvat de malaltia mental que es troben en la fase de preparació i recerca activa de feina, necessiten un suport més intens durant aquest procés. Per aquest motiu, i de manera paral·lela a la OTL, poden passar a formar part dels serveis d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS),  els quals ofereixen un suport de més intensitat en les fases esmentades. L’objectiu és el de poder aconseguir una millora de la ocupabilitat de les persones ates. Una de les metodologies que desenvolupa el SIOAS és al de Treball amb suport. Garanteix un seguiment molt més intensiu en el procés d’incorporació en el lloc de treball i en el manteniment del mateix, amb la presència, si s’escau, d’un professional de suport en el propi lloc de treball. Aquest servei està adreçat a les persones que s’incorporen en empreses del mercat laboral ordinari.  

Finançament: Programa Subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya , amb cofinançament del Fons Social Europeu.

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA - C. Sant Miquel Xic, 1 - 08500 Vic - 938 895 059 - cmppo@cmppo.cat - www.cmppo.cat - Avís Legal