fcmppo

QUI SOM
_____________________________________
PATRONAT I PROFESSIONALS
_____________________________________
ORGANIGRAMA

_____________________________________
BREU HISTÒRIA
_____________________________________
SALUT MENTAL

|
ÀREA DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
EN SALUT MENTAL

- Į Servei de Rehabilitació Comunitària
- Į Club Social El Pedrís
- Į Centre de Dia CADO


| ÀREA INSERCIÓ LABORAL

- Į Servei a les persones
- Į Servei a les empreses
- Į Programes
- Į Centre Especial de Treball Areté

| ÀREA HABITATGE

- Į Servei d'Atenció a la Llar
- Į Serveis Residencials

_____________________________________
LOGOPÈDIA


| Tractaments
| Equip professional

_____________________________________
INNOVAR, SENSIBILITZAR

| Parelles Artístiques
| Dia Mundial Salut Mental
| Taller Cinema
| País Estranger

_____________________________________
FORMACIÓ, DOCÈNCIA I PRÀCTIQUES
_____________________________________

RESPONSABILITAT SOCIAL I EMPRESARIAL

| Protecció de dades
| Qualitat en el servei
| Pla d'Igualtat
| Comptes anuals i Auditories

| Contractes i convenis subscrits AD. Pública

| ERESS
| Pla estratètic
_____________________________________

MEMÒRIES
_____________________________________

SALA DE PREMSA
_____________________________________
BORSA DE TREBALL
_____________________________________
PROJECTE VOLUNTARIAT
_____________________________________
PROGRAMA RESPIR

 


ERESS

En coherència amb la nostra missió  i amb la introducció de nous paradigmes i metodologies de treball  (qualitat de vida, autodeterminació, planificació centrada en la persona...) l’abordatge de l’ètica s’ha convertit en una de les prioritats de la nostra entitat. Per aquest motiu, des de l’any 2013 es treballa en un projecte de desenvolupament de l’ètica aplicada als serveis socials i, en data de 29 de gener de 2015, el Consell Direcció de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona ha aprovat L’Espai de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) de la FCMPPO, com a òrgan dinamitzador d’aquest projecte. 

L’ERESS és un espai per dialogar i deliberar sobre diferents problemàtiques ètiques que es puguin produir en la pràctica de la intervenció a l’entitat i té com a objectiu final assessorar sobre la seva resolució i millorar, d’aquesta manera, la qualitat de l’atenció a les persones, la promoció dels valors ètics i les bones actituds en la cura de les persones que s’atenen.

L’ERESS  és un òrgan d’assessorament i consulta, que gaudeix de total autonomia en la seva actuació i no depèn funcionalment de cap òrgan o comissió institucional.  L’ERESS depèn de la Fundació CMPPO i està ubicat a la seu de l’entitat.

En aquest context, també s’ha desenvolupat el Codi Ètic de l’entitat amb la participació de tots els professionals de l’entitat, aprovat pel Patronat el 10 de març de 2014.

Podeu consultar el Codi ètic de la Fundació

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA - C. Sant Miquel Xic, 1 - 08500 Vic - 938 895 059 - cmppo@cmppo.cat - www.cmppo.cat - Avís Legal