fcmppo

QUI SOM
_____________________________________
PATRONAT I PROFESSIONALS
_____________________________________
ORGANIGRAMA

_____________________________________
BREU HISTÒRIA
_____________________________________
SALUT MENTAL

|
ÀREA DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
EN SALUT MENTAL

- Į Servei de Rehabilitació Comunitària
- Į Club Social El Pedrís
- Į Centre de Dia CADO


| ÀREA INSERCIÓ LABORAL

- Į Servei a les persones
- Į Servei a les empreses
- Į Programes
- Į Centre Especial de Treball Areté

| ÀREA HABITATGE

- Į Servei d'Atenció a la Llar
- Į Serveis Residencials

_____________________________________
LOGOPÈDIA


| Tractaments
| Equip professional

_____________________________________
INNOVAR, SENSIBILITZAR

| Parelles Artístiques
| Dia Mundial Salut Mental
| Taller Cinema
| País Estranger

_____________________________________
FORMACIÓ, DOCÈNCIA I PRÀCTIQUES
_____________________________________

RESPONSABILITAT SOCIAL I EMPRESARIAL

| Protecció de dades
| Qualitat en el servei
| Pla d'Igualtat
| Comptes anuals i Auditories

| Contractes i convenis subscrits AD. Pública

| ERESS
| Pla estratètic
_____________________________________

MEMÒRIES
_____________________________________

SALA DE PREMSA
_____________________________________
BORSA DE TREBALL
_____________________________________
PROJECTE VOLUNTARIAT
_____________________________________
PROGRAMA RESPIR

 

RESUM HISTÒRIC

-El Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona neix la tardor de 1978 impulsat per un col·lectiu de mestres, psicòlegs, pares i educadors de la comarca d’Osona, preocupats pel nombre creixent d’infants i adolescents que presentaven dificultats de conducta o d’aprenentatge escolar. L’objectiu d’aquest col·lectiu era crear un servei psicopedagògic d’àmbit comarcal, capaç d’oferir un enfocament global en matèria de prevenció, diagnòstic i tractament dels problemes de maduració, emocionals, de comportament o mentals.

El servei es va instal·lar en uns locals del número 17 del carrer Esbart de Vic, que van acabar sent la seu del CMPPO durant els seus primers 25 anys. El centre es va inaugurar el 9 de febrer de 1979 mentre que es va reconèixer com a associació civil dos mesos més tard. Aquest any és significativa la incorporació d’una nova secretària, Mercè Generó, que tres anys més tard va ser nomenada gerent del centre, càrrec que segueix ocupant a l’actualitat.

L’entitat estava regentada per una junta rectora i Joaquim Vivas, com a representant de l’Ajuntament de Manlleu, en va ser el primer president.

El CMPPO oferia inicialment serveis de prevenció, diagnòstic, tractament psiquiàtric, tractament psicopedagògic, psicoteràpia, orientació escolar i professional i orientació familiar.

-El curs 1980-81, el CMPPO passa a gestionar (fins el 1988) un dels cinc equips multiprofessionals (EAP) que la Generalitat va posar en funcionament a Catalunya i que tenien per objectiu afrontar les dificultats educatives que tenien infants i adolescents amb problemes de conducta o d’aprenentatge.

-A partir de 1981, l’entitat entra en una fase de progressiva consolidació de la seva oferta assistencial, tant en psiquiatria i psicologia infantil, com en logopèdia infantil i d’adults.

-L’any 1984 hi ha el primer relleu a la presidència. Joaquim Vivas cedeix el càrrec a Josep Aguilar, representant l’Associació Sant Tomàs i aleshores alcalde de Calldetenes, que l’ocuparà durant 10 anys. D’aquest mateix any, destaca l’inici de l’atenció psicopedagògica a les escoles bressol de la comarca.

-L’any 1985, el CMPPO signa un conveni amb l’Ajuntament de Vic per oferir el servei de psicopedagogia a Casa Moreta, el Centre Obert, a l’Aula Taller i l’aleshores Delegat d’Assistència al Menor. Uns anys més tard, el 1990, els professionals del Centre Mèdic també signen un conveni amb la Cooperativa Calandra per oferir el mateix servei.

-L’any 1986, el CMPPO enceta una línia de descentralització dels seus serveis, fins llavors sempre situats a Vic. Obre una delegació a Torelló, Tona (en funcionament durant cinc anys) i Manlleu.

-El 1988 el CMPPO enceta una línia de col·laboració amb els professionals del Cap de Salut Mental d’Adults (CSMA) depenent de l’Ajuntament de Vic, abordant plegats el diagnòstic i seguiment d’alguns dels seus pacients.

-El 1989, la Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitària li concerta al CMPPO la posada en marxa d’un Centre d’Atenció Psiquiàtrica Infantil i Juvenil Primària (CAPIP) -actualment es coneix com a Centre de Salut Mental Infantil I Juvenil (CSMIJ)- que havia de donar cobertura a les comarques d’Osona i del Ripollès. L’acolliment d’aquest conveni públic va suposar per al CMPPO dividir l’entitat en dos blocs assistencials: la psiquiatria clínica (CAPIP) i el servei de logopèdia i psicologia infantil.

Durant la primera meitat de la dècada dels noranta, la comarca d’Osona viu un procés de reordenació dels seus recursos en salut mental. En aquest procés, el Centre Mèdic hi tindrà un paper determinant i, amb l’Hospital General de Vic, acabaran assumint la gestió de tots els recursos de què actualment disposa la comarca en aquesta especialitat assistencial.

-El 1993, el Centre Mèdic Psicopedagògic passa a gestionar el Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), fins llavors dependent de l’Ajuntament de Vic.
-El 1994, passa a gestionar el Centre d’Atenció a les Drogodependències d’Osona (CADO), fins aquell moment gestionat per l’Ajuntament de Vic.

-El 1995, l’associació es converteix en fundació. La reordenació en la gestió dels recursos ambulatoris de salut mental donava al CMPPO un volum assistencial i una nova dimensió com a entitat, fet que es va traduir en la necessitat de canviar la seva fórmula jurídica. Un dels altres objectius d’aquesta reconversió era captar noves fórmules d’ajuts que n’asseguressin definitivament la viabilitat. A partir d’aquest canvi, la fundació ha estat presidida per la persona que, en cada moment, hagi ocupat la presidència del Consell Comarcal d’Osona. 

-El 1998, el Centre de Dia El Pedrís, creat deu anys abans per l’Ajuntament de Vic, es subroga al CMPPO.  Més endavant es convertirà en el Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental (SRC).

-Aquest mateix any, el Centre Mèdic va organitzar un cicle de conferències a Vic sobre la salut mental de l’infant i l’adolescent durant els divendres del mes de novembre per celebrar el seu desè aniversari. La celebració es va tancar amb un concert a càrrec de la Polifònica de Puig-Reig al Teatre Auditori Pare Coll de Vic. 

-El 1999, el CMPPO i l’Hospital General de Vic (HGV) redacten el Pla Estratègic de la Salut Mental a la comarca d’Osona davant la necessitat de reordenar la dispersió de serveis existents en salut mental. Entre d’altres punts, aquest pla proposa poder disposar d’unes noves instal·lacions per acollir, sobretot, el CSMA i el CSMIJ. Per tant, es comença a perfilar el que havia de ser el futur Centre de Salut Mental d’Osona, que es va acabar inaugurant el 2003. També el 1999, l’HGV incorpora les urgències hospitalàries de psiquiatria i posa en funcionament un Hospital de dia en psiquiatria.

-El nou equipament es va poder aixecar gràcies a la recaptació que es va fer durant la Campanya "OSONA SALUT MENTAL", que es va portar a terme els mesos d’octubre i novembre de l’any 2000  amb la implicació de tots els municipis. Una de les accions que es van organitzar va ser La flama de l’esperança. El dia 10 d'octubre (Dia mundial de la salut mental) va començar la campanya davant del local on es van ubicar més tard les noves dependències (al carrer Sant Miquel Xic) amb l’encesa d’un pebeter. D'aquesta flama es van encendre 51 torxes que es van portar a les respectives localitats. A cada població s'hi va instal·lar un pebeter que va restar encès fins el dia 11 de novembre en què va finalitzar la campanya. Per recaptar fons, també es van confeccionar samarretes amb l'eslògan: "MENTALITZAT”.

L’últim dia de campanya, el dia 11 de novembre, les torxes van ser traslladades a les poblacions on hi havien instal·lats quatre platós de TV Osona, des dels quals es va fer la marató que tancava els actes de la campanya. En aquests punts també hi havia activitats infantils, desfilades, entrevistes, actuacions musicals i un sopar popular.  En total es van recollir més de 62 milions de les antigues pessetes, prop de 380 mil euros.

-El 2001, es posa en marxa la Llar amb suport “Torre de les Pinyes”, on pis on viuen quatre persones amb problemes de salut mental. El gestiona el Centre Mèdic.

-El 2002, es constitueix el Club Social El Pedrís, que s’integra dins del Servei de Rehabilitació Comunitària.

-El mes de juliol de 2003, el Centre Mèdic posa en marxa el Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar

-El mes de setembre de 2003, tots els serveis ambulatoris de salut mental que gestionava la Fundació –Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), Centre de Salut Mental Infantil Juvenil (CSMIJ) i Centre d’Atenció a les Drogodependències d’Osona (CADO)-, juntament amb la seva cartera d’activitats i professionals, van ser traspassats a l’Hospital General de Vic (HGV) i ubicats al nou edifici Osona Salut Mental. A les noves instal·lacions també s’hi va traslladar la seu social del CMPPO i els professionals de la branca de logopèdia i psicologia.

Alguns dels professionals davant l’antiga seu, just abans del trasllat al nou edifici d’Osona Salut Mental

-A partir d’aquí, la Fundació va fer una nova aposta per cobrir el vessant comunitària de l’atenció als malalts mentals, situant-se d’aquesta manera allà on acabava l’atenció pròpiament sanitària.

-EL 22 d’octubre de 2004, es celebra a l’Auditori Marià Vila d’Abadal de l’edifici El Sucre de Vic el 25è aniversari de la FCMPPO, amb un acte presidit per la Hble. consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó.

-El mes de juliol de 2005, la FCMPPO passa a gestionar la Llar Residència per a Malalts Mentals de Manlleu, de titularitat pública. La seva posada en marxa va tenir un treball previ de 8 anys entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i la FCMPPO. Era la primera residència pública d’aquestes característiques a Catalunya.-L’agost de 2006, la Fundació CMPPO, el Consell Comarcal i la Mancomunitat de municipis La Plana constitueixen la Fundació Privada Areté, que gestiona El Centre Especial de Treball Areté (creat el 2007)

-L’any 2007, neix el Servei d’Inserció laboral, en què es desenvolupen dos projectes: l’Oficina Tècnica Laboral i el Servei Prelaboral.

-L’any 2008, el Servei d’Inserció Laboral engega un programa específic per potenciar el suport dels usuaris del servei en el lloc de treball en empreses del mercat ordinari.

-El 16 d’octubre de 2009  es celebra el 30è aniversari de la FCMPPO en un acte multitudinari i molt emotiu a l’edifici El Sucre de Vic, presidit per  la Hble. Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila. L’acte va començar amb el passi d’un audiovisual realitzat pels usuaris i usuàries del Taller de Cinema La Nau i, després dels parlaments, va tenir lloc un petit concert il·lustrat. Paral·lelament, es van realitzar uns tallers monogràfics a la Universitat de Vic, que eren un petit “tastet” de la feina aplicada pels professionals en alguns dels serveis de la Fundació. 

-El 2 de desembre de 2009 s’inaugura el CET Areté amb la participació de Sara Berbel, directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball.

L’abril de 2010 s’inauguren els horts urbans de les Casasses de Vic, un dels quals serà gestionat pel Servei Prelaboral de la FCMPPO.

El maig de 2010 Mercè Generó, en representació de la FCMPPO, queda finalista del Premi Osonenc de l’Any que atorga El 9 Nou.

El desembre de 2010 es crea el Consell Local en Serveis Socials de Ciutat de Vic, del qual la FCMPPO en forma part.

El desembre de 2010 es presenta XEISO, una xarxa comarcal d’entitats d’Osona, entre les quals hi ha la Fundació, que vetlla per la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social.

El mateix mes s’inauguren dos nous pisos en el marc del programa de Llars amb suport de l’Àrea d’Habitatge, ampliant el número de places a 10. 

El mes de maig de 2011  la FCMPPO implanta el nou Servei d'Atenció  Domiciliària en Salut Mental (SADE) adreçat a persones amb  trastorn mental i amb dependència reconeguda que requereixen  una atenció en el seu propi domicili.
El mateix mes, el Centre Especial de Treball (CET) Areté diversifica la seva línia de negoci amb la posada en funcionament del Servei de repartiment de material publicitari i  bustiada a la comarca d'Osona

El mes d'octubre, l’entitat signa un conveni de col·laboració  amb el Departament de Justícia de la Generalitat per oferir un programa de treballs en benefici de la comunitat a  persones a qui se'ls ha imputat un delicte lleu i menys greu que compensen la falta amb tasques socials.

El novembre de 2011, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) renova l'adjudicació de la gestió de la Llar  Residència de Manlleu a la FCMPPO.

L'any 2012, la FCMPPO comença a treballar en el pla funcional d'un nou edifici que aplegarà tots els recursos de l'entitat exceptuant la Llar Residència de Manlleu, les llars amb suport i el CET Areté. L'avantprojecte del nou equipament, que serà una realitat a partir del 2015, es va aprovar en la sessió plenària de Patronat de la FCMPPO celebrada el 26 de novembre de 2012

Aquest mateix any es dóna un fort impuls al Projecte de transversalitat, que té per objectiu optimitzar recursos professionals, materials, d'espais i activitats per poder oferir una atenció integral i personalitzada a la persona usuària, donant prioritat a la seva implicació en el procés d'assoliment del seu benestar i qualitat de vida.  Aquest projecte també pretén facilitar una
millora assistencial en relació a la coordinació entre recursos i professionals, ampliant el ventall d'activitats i horaris d'atenció a les persones ateses.

Durant el 2013 s’elabora i s’aprova el Codi Ètic de l'entitat i el Pla Estratègic 2013-2016, que ens defineix de forma més concreta i operativa el camí que seguirà la institució en aquest període.

Després de tres anys de l’inici del pla funcional, el setembre de 2014 s’aprova el projecte del nou edifici de la Fundació, que s’ubicarà en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Vic al carrer Josep Maria Selva, número 2, davant l’edifici Osona Salut Mental.

El gener de 2015 es col·loca la primera pedra del nou equipament en un acte multitudinari presidit pel Conseller de Salut, Boi Ruiz, el qual posa d’exemple el model de salut mental d’Osona i assegura que es tracta d’un referent a nivell de país.

L’abril de 2015 la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, presenta a Torelló el nou projecte Espai Estivill Camps. Es tracta d’una vivenda particular del municipi que es convertirà en un espai destinat a persones amb malaltia mental. L’ajuntament de Torelló va rebre la donació d’aquest immoble arran de la disposició testamentària de Ramon Estivill, i al seu temps la va cedir a la Fundació, que l’està remodelant per convertir-la en un recurs residencial amb quatre places de llar amb suport i un espai de dia amb serveis de rehabilitació i oci.

L’octubre de 2015 la consellera Neus Munté presideix la celebració dels 10 anys de la Llar Residència de Manlleu, agraint el treball de la Fundació: “La vostra trajectòria demostra que sou una entitat summament activa, amb unes capacitats més que demostrades per tirar endavant malgrat les dificultats i amb un projecte sòlid darrere”.

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA - C. Sant Miquel Xic, 1 - 08500 Vic - 938 895 059 - cmppo@cmppo.cat - www.cmppo.cat - Avís Legal